Näringslivets Transportråd

transportpng
Näringslivets Transportråd är
godskundernas röst i transportpolitiken
Föreningen verkar för svenska industri- och handelsföretags
gemensamma intressen inom områdena transport,
infrastruktur och logistik med syfte att stärka svenskt
näringsliv och dess konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd (NTR) företräder medlemmarnas gemensamma transportpolitiska och infrastrukturpolitiska intressen i Sverige och internationellt. Det övergripande målet är internationellt konkurrenskraftiga godstransporter på väg, järnväg och sjö genom att verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. Detta för att stärka konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

Ett EU- och Europaperspektiv på transportpolitiken är för NTR en självklar utgångspunkt. Flera viktiga infrastruktur-, transport-, logistik-, miljö- och klimatfrågor är högaktuella inom EU och styr utvecklingen i Sverige. Näringslivets Transportråd är medlem i European Shippers´ Council – ett samverkansorgan för transportköpare i Europa för att påverka transportpolitiken inom EU.

Aktuellt
Debatt: “Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri”

Industrins parter vill i nästa nationella plan för transportinfrastruktur lyfta tre centrala prioriteringar: 1) underhåll av befintlig infrastruktur, 2) elektrifiering och 3) ny isbrytarflotta.

Ted Lundström tar över som ordförande för Näringslivets Transportråd

Ted Lundström, Ovako, valdes till ny ordförande för Näringslivets Transportråd när föreningen höll sin årsstämma den 29 april. I sin nya roll blir han en viktig företrädare för godstransportköpare inom industrin och handeln. Under årsstämman valdes även Jessica Lundh, Volvo Cars, Martin Valdemarsson, Spendrups och Karin Aase från Teknikföretagen in som ledamöter i styrelsen.

B-körkort och 4,25 tons lastbilar

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande till Infrastrukturdepartementet om Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B istället för att kräva C-körkort.

Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU

Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter till Europeiska kommissionens utvärdering av reglerna om vikt och dimensioner för vägfordon för godstransport i EU. I nästa steg genomför EU KOM ett öppet samråd som planeras till våren 2022.

Nationell plan för transportinfrastrukturen

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande till Infrastrukturdepartementet över ”Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022—2033”

Effektiv och grön mobilitet

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande till Infrastrukturdepartementet om Europeiska kommissionens förslag till paket för effektiv och grön mobilitet.

Kommande event

Bli medlem

Gemensamma frågor drivs bäst gemensamt.

Genom Näringslivets Transportråds påverkansarbete mot politiker och myndigheter på nationell och internationell nivå kan förutsättningar inom transportområdet som ligger utanför enskilda företags kontroll förflyttas.