Näringslivets Transportråd

transportpng

Andreas Carlson talade på Näringslivets Transportråds vårmöte

Andreas Carlson talade på Näringslivets Transportråds vårmöte
Skriv ut

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson talade på Näringslivets Transportråds vårmöte den 3 maj och träffade föreningens medlemmar. Övriga medverkande var Maria Mikkonen och Mats Kinnwall, chefsekonomer i Svensk Handel respektive Teknikföretagen samt Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket. Under föreningens årsstämma valdes även nya ledamöter till styrelsen. Ted Lundström omvaldes till föreningens ordförande.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsammans med Karolina Boholm som modererade vårmötet.

Näringslivets Transportråds öppna vårmöte samlade många av föreningens medlemmar hos Svensk Handel den 3 maj. Mötet inleddes av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som bland annat pratade om behovet av ett robust, effektivt och hållbart transportsystem och hur viktig godstransporter är för Sveriges konkurrenskraft. Övriga medverkande på scen var Maria Mikkonen och Mats Kinnwall, chefsekonomer på Svensk Handel respektive Teknikföretagen samt Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket. Helena Blom, transportchef på Axfood-ägda Dagab, berättade om Dagabs satsning i Bålsta under programpunkten ”NTR-medlem har ordet” som avslutade dagen. Den röda tråden för dagen var stärkt konkurrenskraft med hållbarhet i fokus i det alltmer ansträngda ekonomiska läge Sverige befinner sig i.

Övre raden: Magnus Ragneberg, Helena Blom, Ted Lundström, Karolina Boholm, Magnus Svensson och Anna-Karin Larsdotter.
Nedre raden: Karin Aase, Mats Erkén, Jessica Lundh, Martin Valdemarsson, Elin Swedlund och Henrik Ekelund.

I samband med vårmötet hölls också föreningens årsstämma då Ted Lundström, head of global logistics på Ovako, omvaldes som ordförande.

Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna och övriga styrelsen i NTR fortsätta att driva och utveckla frågor som är viktiga för transportköpare och stärker svensk konkurrenskraft. I det ansträngda ekonomiska läget är det särskilt positivt att höra infrastruktur- och bostadsministern lyfta frågor som är prioriterade för oss transportköpare av godstransporter, säger Ted Lundström.

Nyvalda ledamöter i Näringslivets Transportråds styrelse är Anna-Karin Larsdotter, tillträdande transportchef Hitachi Energy AB, och Elin Swedlund, tillträdande transportdirektör Skogsindustrierna. Karolina Boholm, som lämnat Skogsindustrierna och under våren tillträtt som director public affairs på AB Volvo, valdes till ny vice ordförande. Sammanlagt ingår det i styrelsen nio företrädare för industri- och handelsföretag och tre företrädare för branschorganisationer. 

Den ideella föreningen ”Näringslivets Transportråd – för transportköpare”, är en sammanslutning av kommersiella varuägande transportköpare i Sverige. Föreningens ändamål är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen inom området transporter och infrastruktur.

Verksamheten har ett varuägarperspektiv och syftar till att främja effektiva godsflöden, såväl inom som utanför Sverige, för att stärka svenskt näringsliv och dess konkurrenskraft. Verksamheten sker genom kontakter med politiker, myndigheter, organisationer, media, transportörer och andra aktörer inom transportsektorn, både inom och utom landet.

Näringslivets Transportråds styrelse består 2023 av följande personer:

Ordförande är Ted Lundström, globalt ansvarig för Ovakos logistik. Till vice ordförandena valdes: Helena Blom, transportchef på Axfood/Dagab; Karolina Boholm, director public affairs på AB Volvo; och Magnus Svensson, direktör för inköp och logistik på SCA. Till ledamöter valdes: Mats Erkén, vd för ScandFibre Logistics; Anna-Karin Larsdotter, transportchef på Hitachi Energy AB fr o m 1 juni 2023; Jessica Lundh, Volvo Cars, Senior Manager Inbound Engineering EMEA; Magnus Ragneberg, chef för strategisk planering på LKAB; och Martin Valdemarsson, chef för Supply Chain på Spendrups. Ledamöter från de tre branschorganisationer som ursprungligen bildade Näringslivets Transportråd är Karin Aase, enhetschef Handel och hållbarhet på Teknikföretagen; Henrik Ekelund, tf enhetschef Näringspolitik på Svensk Handel; och Elin Swedlund, transportdirektör på Skogsindustrierna fr o m 28 augusti 2023.

Medlemmar i Näringslivets Transportråd är ett 40-tal svenska industri- och handelsföretag så som AB Volvo, Arla Foods, Axfood, Coop, Electrolux, Hitachi Energy, ICA, Lantmännen, LKAB, Northvolt, Ovako, SCA, Scania, SSAB och Stora Enso. I Näringslivets Transportråds verksamhet deltar ansvariga personer för logistik/transporter från de olika medlemsföretagen och deras branschorganisationer däribland de tre branschorganisationerna Skogsindustrierna, Teknikföretagen och Svensk Handel, vilka ursprungligen bildade Näringslivets Transportråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *