Näringslivets Transportråd

Äntligen får Sverige en långsiktig underhållsplan

Äntligen får Sverige en långsiktig underhållsplan
Skriv ut

Äntligen får Sverige en långsiktig underhållsplan

Näringslivets Transportråd välkomnar regeringens beslut om att uppdra åt Trafikverket att upprätta en långsiktig underhållsplan. Näringslivets Transportråd har i flera år i remissvar och andra sammanhang efterlyst en mångårig och finansierad underhållsplan av infrastrukturen.

– Att järnvägsunderhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft. Det är positivt att regeringen nu hörsammar vår önskan, säger Per Bondemark ordförande i Näringslivets Transportråd.

Enligt Näringslivets Transportråd är det avgörande för regeringens storsatsning på järnvägen att de projekt som beslutas i den långsiktiga planen är finansierade och att det finns en stabilitet i underhållsplaneringen. En långsiktig plan möjliggör att man på sikt betar av den underhållsskuld för järnvägen som byggts upp på grund av att man under många år underinvesterat i underhåll. Först när underhållsskulden har minimerats kommer Trafikverket att kunna ägna sig mer åt förebyggande underhåll i stället för avhjälpande, vilket är avgörande för järnvägens attraktivitet. För att garantera långsiktighet i planen bör den helst sträcka över 10-20 år.

Näringslivets Transportråd är vidare positiva till att Trafikverket enligt uppdraget ska genomföra uppdraget i bred samverkan med bl.a. transportköpare.

Mer information kan fås av Jenni Ranhagen jenni.ranhagen@transportrad.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *