Näringslivets Transportråd

Åtgärder för minskad sårbarhet i transportkorridoren Sverige-Danmark-Kontinenten

Åtgärder för minskad sårbarhet i transportkorridoren Sverige-Danmark-Kontinenten
Skriv ut

Gemensam näringslivsskrivelse

I en gemensam skrivelse från det svenska och danska näringslivet till infrastrukturansvariga ministrar och generaldirektörer föreslås att åtgärder vidtas för minskad sårbarhet i transportkorridoren Sverige-Danmark-Kontinenten.

Bakgrunden är den tågurspårning som skedde på en enkelspårig bana på Jylland i Danmark den 30 november och de effekter som olyckan fått för svensk export och import. Stora delar av den svenska industrins godstransporter på järnväg till Kontinenten har drabbats av stillestånd. Effekten av att export från Sverige på järnväg försenas är tappad konkurrenskraft för näringslivet, utebliven fakturering och försämrade kundrelationer i en allt hårdnande internationell konkurrens. Inte bara svensk export drabbas utan även importen då returtransporter på järnväg från Kontinenten genom Danmark till Sverige drabbats av tågurspårningen.

I skrivelsen från Näringslivets Transportråd, Dansk Industri och Svenskt Näringsliv sägs att effekterna av tågurspårningen på Jylland visar på nödvändigheten av en samplanering av de svenska och danska transportmyndigheterna för ett väl fungerande gränsöverskridande godsstråk Sverige-Danmark-Kontinenten. Enkelspår bör inte förekomma i för näringslivets transporter vitala godsstråk. Detta stråk som är en av de viktiga korridorer för godstransporter på järnväg som utpekats inom EU borde redan ha försetts med hög kapacitet och tillgänglighet genom eliminering av flaskhalsar för en ökad framkomlighet.

I skrivelsen föreslås att en samplanering görs av detta vitala godsstråk mellan departementen och transportmyndigheterna i Sverige och Danmark. Frågan om ökad redundans och minskad sårbarhet i vitala transportkorridorer bör även aktualiseras inom EU i det pågående arbetet med prioritering av effektiva godskorridorer på järnväg i de Trans-Europeiska Transportnätverken (TEN-T).

Skrivelsen bifogas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *