Näringslivets Transportråd

transportpng

Avbrott på järnvägen kostar för industrin

Avbrott på järnvägen kostar för industrin
Skriv ut

Industrin drabbas av stora kostnader vid avbrott på järnvägen

Järnvägsgruppen på KTH har studerat: “Större trafikavbrott vid Sveriges järnvägar 2000-2013 och dess effekter på transportkunderna”. I en särskild promemoria har Järnvägsgruppen på KTH analyserat: “Merkostnader för industrin vid trafikavbrott och förseningar” och med SSAB störningskostnader som en illustration. Kostnaderna för störningar i SSAB:s järnvägsbaserade godsflöden är i genomsnitt 120 miljoner kronor om året.

Rapporterna kan laddas ned här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *