Näringslivets Transportråd

Betänkandet Kontroller på väg

Betänkandet Kontroller på väg
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).

NTR framför sammanfattningsvis följande synpunkter över förslagen i betänkandet:

  • Åtgärder som bidrar till sund konkurrens inom åkerinäringen både i Sverige och utomlands och bidrar till en laglig och samtidigt kostnadseffektiv transportmarknad välkomnas.
  • Nödvändigt att information om transportföretag är öppen och lättillgänglig för att transportköpare ska kunna ta beställaransvar.
  • Betänkandets förslag bedöms leda till effektivare kontroller och därigenom ökad regelefterlevnad.
  • Analysen av kostnader och konsekvenser av förslaget är ofullständig och behöver kompletteras. Bland annat saknas analys av konsekvenserna av Transportstyrelsens avgiftshöjningar för transportköpare.
  • Förslagen om sanktionsväxling kan bidra till bättre förutsättningar till en effektiv reglering med ökad regelefterlevnad.
  • Tillsyn av yrkestrafik utan polisiära befogenheter bör övervägas ytterligare, eftersom det skulle kunna avlasta trafikpolisen och fungerar i andra länder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *