Näringslivets Transportråd

Cabotageregler

Cabotageregler
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissvar till Näringsdepartementet över en promemoria om förtydligande av ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter och påförande av sanktionsavgifter. Transoprtrådet tillstyrker förslagen. Yttrandet biläggs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *