Näringslivets Transportråd

transportpng

Remissyttrande över betänkande av utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (SOU 2022:13)

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system och framför

Continue readingRemissyttrande över betänkande av utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (SOU 2022:13)