Näringslivets Transportråd

Debatt: “Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri”

Debatt: “Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri”
Skriv ut

Företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industrirådet menar att ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur. Därför måste tre områden prioriteras. Det handlar om underhåll av befintliga vägar och järnvägar, elektrifiering och en ny isbrytarflotta finansierad av staten.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt

851 miljarder kronor – det är den smått astronomiska summa som regeringen i juni ska fördela på infrastruktursatsningar för de kommande 12 åren. Hur pengarna fördelas har stark påverkan på hela samhället och därmed också på industrin. En ny aspekt att väga in är det säkerhetspolitiska läget. Industrins parter vill därför lyfta tre centrala prioriteringar: 1) underhåll av befintlig infrastruktur, 2) elektrifiering och 3) ny isbrytarflotta.

Underhåll av befintlig infrastruktur: Dåligt underhåll sänker tillförlitligheten och ökar risken för industrins leveranser samt påverkar industrins investeringsvilja. Den investeringsboom som sker inom industrin förutsätter att det finns väl fungerande infrastruktur och en långsiktig plan att åtgärda eftersläpande underhåll.

Elektrifiering: Drygt 90 procent av utsläppen från inrikes trafik kommer från vägtrafik och det görs främst genom elektrifiering av vägtrafiken. Det är också ett effektivt sätt att minska vårt beroende av olja och gas från Ryssland.

Anslagsfinansiering och drift av en ny isbrytarflotta: Sveriges isbrytarflotta är ålderstigen och vi riskerar haverier och störningar i sjötrafiken under vintertid. Därför är investeringar i nya isbrytare är mycket angeläget och bör ske via anslagsfinansiering. Den svenska industrin är stark och konkurrenskraftig, men för att den ska fortsätta att vara det krävs att industrins behov av infrastruktur tydligare prioriteras i planeringen. Det ändrade säkerhetspolitiska läget innebär också att planen behöver ett tydligare beredskapsfokus som siktar på att bygga ett robustare Sverige. Nu är tiden inne att satsa på dessa tre områden – för den svenska industrin och den gröna omställningen, men också för Sveriges beredskap.

För Industrirådet: 
Annika Roos, vd, Jernkontoret
Björn Hellman, vd, Livsmedelsföretagen
David Johnsson, vd, TMF
Eva Glückman, vd, Grafiska företagen
Eva Guovelin, ordförande, Livs
Jenni Ranhagen, vd, NTR
Jonas Hagelqvist, vd, IKEM
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
Lena-Liisa Tengblad, vd, Gröna arbetsgivare
Maria Sunér, vd, Svemin
Marie Nilsson, ordförande, IF Metall
Martin Linder, ordförande, Unionen
Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
Per-Olof Sjöö, ordförande, GS-facket
Tomas Undin, vd, Teko
Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Karolina Boholm, ordförande, Industrirådets arbetsgrupp för transporter och infrastruktur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *