Näringslivets Transportråd

Effektiv och grön mobilitet

Effektiv och grön mobilitet
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande till Infrastrukturdepartementet om Europeiska kommissionens förslag till paket för effektiv och grön mobilitet. 

Förslaget presenterades i december 2021 som en följd av den nya europeiska gröna given och strategin för hållbar och smart mobilitet. Regeringen har bett att få synpunkter på olika delar av paketet men NTR har framför allt yttrat sig över de delar som berör förslag till ändring av förordning (nr 1315/2013) om transeuropeiska nätverk, TEN-T. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *