Näringslivets Transportråd

Elförbrukare vid spårbunden trafik

Elförbrukare vid spårbunden trafik
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har lämnat ett remissyttrande över promemorian “Elförbrukare vid spårbunden trafik”.

Näringslivets Transportråds bedömer att den föreslagna lagändringen inte kommer att medföra en förändrad energiskattenivå för transportköpande företag. NTR har således inte några invändningar mot förslagen i promemorian “Elförbrukare vid spårbunden trafik”. NTR anser dock att det är viktigt att säkerställa att skattenedsättningen kommer transportköparna till del och menar därför att den ska redovisas tydligt och transparent av Trafikverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *