Näringslivets Transportråd

EU-direktivet om svavelhalten i olja

EU-direktivet om svavelhalten i olja
Skriv ut

Svenskt Näringsliv, Näringslivets Transportråd, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, SveMin, Plast- & Kemiföretagen, Svensk Handel och Sveriges Skeppsmäklareförening har valt att lämna in ett gemensamt remissyttrande på EU Kommissionens förslag till ändring i direktivet om svavelhalten i marina bränslen.

Yttrandet kan här laddas ned i sin helhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *