Näringslivets Transportråd

Remiss av EU-förslag till ändring av mått- och viktdirektivet

Remiss av EU-förslag till ändring av mått- och viktdirektivet
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har sammanfattningsvis följande synpunkter på förslaget om ändringar av direktiv 96/53/EG: 

  • Förtydliganden om gränsöverskridande transporter med längre och tyngre fordon och fordonskombinationer tillstyrks med vissa reservationer. 
  • Förslaget om att det europeiska modulsystemet (EMS) bör ligga till grund för fordon och fordonskombinationer i direktivet tillstyrks, eftersom det ger harmonisering, flexibilitet och innovation på samma gång.  
  • I direktivet ska dock säkerställas att gränsöverskridande transporter inte hindras mellan länder som redan idag tillåter vikt och dimensioner som avviker från den föreslagna definitionen av EMS. 
  • Förslaget om att det från och med 2035 endast ska tillåtas transporter i gränsöverskridande trafik med 44 tons fordon förutsatt att dessa är nollutsläppsfordon bör kopplas till en kontrollstation som genomförs senast 2030 med syfte att utvärdera hur långt marknaden har kommit vad gäller andel nollutsläppsfordon. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *