Näringslivets Transportråd

Remiss av EU-kommissionens förslag om intermodal transport

Remiss av EU-kommissionens förslag om intermodal transport
Skriv ut

Näringslivets Transportråd instämmer i den övergripande ambitionen i kommissionens förslag till ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport och anser att förslagen i det omarbetade direktivet kan bidra till att göra intermodala lösningar mer hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga. Det i sin tur ökar transportköparnas incitament att välja intermodala transportlösningar.

Det finns andra, parallella förslag som ingår i paketet om grönare godstransporter och som har betydelse för utvecklingen av intermodala transporter, såsom direktivet om vikt och mått för tunga vägtransporter, förordningen om järnvägskapacitet och TEN-T.