Näringslivets Transportråd

EU:s mobilitetspaket

EU:s mobilitetspaket
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementets om Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket som innefattar sex olika rättsakter rörande vägtransporter inom EU. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *