Näringslivets Transportråd

transportpng

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Tid
2023-05-03 10:00 --
Plats
Svensk Handel, Regeringsgatan 60
Anmälan
En separat kallelse skickas i Outlook. Vänligen meddela om du kan delta genom att svara på kalenderbokningen i Outlook.
Filer/Bilagor
Finns inga bilagor
Information

NTR:s årsstämma 2023 – endast för medlemmar.