Näringslivets Transportråd

AG SJÖ – Sjöfartsverkets reviderade avgiftsmodell

AG SJÖ – Sjöfartsverkets reviderade avgiftsmodell

Tid
2022-05-11 13:00 --
Plats
Microsoft Teams
Anmälan
Anmäl dig genom att svara på Outlook-kallelsen eller skicka mail till jenni.ranhagen@transportrad.se
Filer/Bilagor
Finns inga bilagor
Information

TEMA: Sjöfartsverkets översyn av avgiftsmodell – Välkommen till möte med Industrirådets/NTR:s arbetsgrupp för sjöfart

Sjöfartsverket arbetar med att se över myndighetens modell för farleds- och lotsavgifter, något som presenterades för AG SJÖ första gången för ett år sedan. En viktig del i arbetet är att föra dialog med sjöfartsbranschen om vilka strukturella förändringar av avgiftsmodellen som efterfrågas samt vilka konsekvenser som nuvarande avgiftskomponenter ger upphov till.

Mot bakgrund av detta har vi bjudit Sjöfartsverket till ett möte där de presenterar det förslag till en reviderad avgiftsmodell som nu finns framtaget, samt ger AG SJÖ möjlighet att inkomma med tankar och synpunkter på förslaget. Sjöfartsverket kommer att skicka ut ett underlag inför mötet.

De ekonomiska utgångspunkterna för Sjöfartsverkets arbete med avgiftsmodellen är att befintligt ramverk är fortsatt gällande, dvs. finansieringen av Sjöfartsverket i huvudsak sker genom intäkter från lots- och farledsavgifter. NTR anser att anslagsfinansieringen av Sjöfartsverket ska öka men det är en diskussion som förs med framförallt regeringen. Vi ska alltså inte diskutera Sjöfartsverkets finansiering på mötet utan ge inspel till hur avgiftsmodellen bör utformas.

Agenda:

* Inledning

* Aktuellt inom sjöfart och hamnar

* Sjöfartsverkets översyn av avgiftsmodellen – Emelie Angberg m.fl., Sjöfartsverket

* Tillfälle för inspel och diskussion – alla

Väl mött!