Näringslivets Transportråd

Höstmöte 2022

Höstmöte 2022

Tid
2022-11-08 13:00 --
Plats
Svenska Mässan/Gothia Towers, Mässans gata 24
Anmälan
Anmäl dig genom att skicka mail till jenni.ranhagen@transportrad.se senast den 1 november
Filer/Bilagor
Finns inga bilagor
Information

Varmt välkommen till NTR:s höstmöte som hålls i Göteborg i anslutning till Logistik&Transport-konferensen. Fokus på höstmötet är beredskapsfrågor och hur företagen inom industrin och handeln påverkas av störningarna i de globala försörjningskedjorna som orsakas av pandemi, krig och andra kriser. Hur ska företag tänka kring sin varuförsörjning i en osäker tid? Trafikverket är fr o m den 1 oktober sektorsansvarig myndighet för samhällets beredskap vid störningar som berör transporter. Vad innebär det och hur kan varuägare komma att engageras?

Vi ska även få ta del av en reflektion av valresultatet och hur det kan tänkas påverka transport- och infrastrukturpolitiken de kommande åren.

Program:
Kl. 13.00 Höstmötet öppnas – Ted Lundström, ordförande NTR, hälsar välkommen till höstmötet.

AB Volvo reflekterar över resultatet i årets riksdagsval, Tidöavtalet, regeringsbildningen och hur det kan tänkas påverka transport- och infrastrukturpolitiken de kommande åren.

Robusta leverenskedjor
Johan Woxenius, professor i transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, om hur företagen inom industrin och handeln påverkas av störningarna i de globala försörjningskedjorna som orsakas av pandemi, krig och andra kriser. Hur kan företagens leverenskedjor bli mer robusta?

NTR-medlem har ordet – Niklas Fahlén, Stora Enso, berättar om viktiga frågor för företaget och bl.a. om samarbetet med Wallenius SOL.

Trafikverkets roll i beredskapsfrågor
Jörgen Einarsson, Regiondirektör för Trafikverkets region väst. Trafikverket är fr o m den 1 oktober sektorsansvarig myndighet för samhällets beredskap vid störningar som berör transporter. Hur kan Trafikverket bidra till mer robusta leverenskedjor, vad innebär rollen som sektorsansvarig myndighet och hur kan varuägare komma att engageras?

Uppsummering av eftermiddagen

16.00 Avslutning

Vill ni kombinera NTR:s höstmöte med ett besök på Logistik & Transport, laddar ni hem ett gratis entrékort och hittar mer information om bl.a. programmet och hur ni köper en konferensbiljett på https://logistik.to.