Näringslivets Transportråd

transportpng

Näringslivets Transportråds höstmöte inkl. studiebesök i Göteborgs hamn

Näringslivets Transportråds höstmöte inkl. studiebesök i Göteborgs hamn

Tid
2023-11-15 13:00
Plats
Göteborgs Hamn, Emigrantvägen 2B (styrelserummet), Göteborg
Anmälan
https://ui.ungpd.com/Surveys/95ea17a4-b86d-4db8-9058-1a21a21b9db6
Information

När: Onsdagen den 15 november kl. 13.00 – ca 16.00 (mötet avslutas med en båttur i Göteborgs hamn varför tiden när mötet slutar inte är exakt)

Anmäl dig med länken ovan senast den 6 november!

Varmt välkommen till NTR:s höstmöte som hålls i Göteborgs hamn och avslutas med en båttur i hamnen. Temat för mötet är klimatomställning i ett framtidsorienterat perspektiv vad gäller både politiken för att nå samhällets mål och forskningen på transport- och infrastrukturområdet som ska ge oss medlen.

Mötet inleds av John Hassler som är professor i nationalekonomi på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och har under hösten på uppdrag av regeringen analyserat vad EU:s nya klimatpaket kan innebära för den svenska klimatpolitiken.

Därefter medverkar CLOSER – en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSERs mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

Sist men inte minst kommer Göteborgs hamn att berätta om mer om hamnens ambitiösa plan och arbete med omställningen som sträcker sig utanför sjöfarten. Detta samtidigt som vi tar en båttur i Göteborgs hamn och får se delar av verksamheten.

Välkomna!

NTM 30 år
Dagen efter, den 16 november, firar Nätverket för Transport och Miljö (NTM) sitt 30-årsjubileum på AB Volvos testanläggning utanför Göteborg. Passa på att kombinera dessa två möten! Mer om NTM:s jubileumsfirande hittar du på https://www.transportmeasures.org/sv/