Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråds vårmöte 2024

Näringslivets Transportråds vårmöte 2024

Tid
2024-05-14 10:30 -- 2024-05-14 15:00
Plats
Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm
Anmälan
Senast den 6 maj. Har du kollegor eller samarbetspartners som vill delta, sprid gärna inbjudan vidare till dem!
https://ui.ungpd.com/Surveys/669d50bb-c2e4-4259-92ce-d8fef9e30b20
Information

Vårmötet inleds av Ola Alterå, kanslichef på Klimatpolitiska rådet, som presenterar rådets årliga rapport och vilken bedömning Klimatpolitiska rådet gör av regeringens klimatpolitik.

Därefter deltar Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, och ger en inblick i regeringens strategiska arbete med godstransporter, utgångspunkterna för infrastrukturpropositionen och kommande nationella infrastrukturplanen och kopplingen till klimatpolitiken.

Efter lunch medverkar representanter för såväl myndigheter som näringslivet på tema “Elektrifiering av transportsektorn – hur påverkas företag inom industrin och handeln som transportköpare?” Elektrifiering är nödvändigt för att transportsektorn i Sverige ska nå sina klimatmål. Vad gör myndigheterna, vilka hinder finns på vägen och hur påverkar detta industrin och handeln som transportköpare? Deltagarna ger en introduktion från sina olika perspektiv. Avslutande panelsamtal.

Per Ljungberg och Arne Andersson, Svensk Handel, avslutar dagen med en spaning om framtidens handel, logistik, konsumtionsmönster och annat.

Medlemsmötet modereras av Karin Aase, Teknikföretagen.

Välkomna!