Näringslivets Transportråd

Vårmöte 2022

Vårmöte 2022

Tid
2022-04-29 10:00 --
Plats
Svensk Handel, Regeringsgatan 60 och digitalt – länk skickas ut i god tid
Anmälan
En separat kallelse skickas i Outlook. Vänligen meddela om du kan delta genom att svara på kalenderbokningen i Outlook.
Filer/Bilagor
Finns inga bilagor
Information

Årets medlemsmöte fokuserar på hur EU-politik påverkar transportpolitiken och transportköpare i Sverige. Vi har bjudit in europaparlamentarikerna Emma Wiesner (C), Jakop Dalunde (MP) och Jörgen Warborn (M) för tre separat samtal om hur svensk och europeisk politik kan bidra till en omställning av transportsektorn och samtidigt värna om konkurrenskraften för svensk industri och handel. Vi får även en insyn i svenska transportmyndigheters viktigaste prioriteringar direkt från generaldirektörerna Roberto Maiorana, Trafikverket och Katarina Norén, Sjöfartsverket. Det blir första mötet med Trafikverkets nya generaldirektör!