Näringslivets Transportråd

Förslag om elektroniska fraktsedlar

Förslag om elektroniska fraktsedlar
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har fått Förslag i anslutning till departementspromemorian Elektroniska fraktsedlar på remiss.

På en övergripande nivå anser Näringslivets Transportråd att förslaget att använda elektroniska fraktsedlar är helt i linje med ökad digitalisering i samhället och instämmer i det grundläggande förslaget. På en mer detaljerad nivå hänvisar Näringslivets Transportråd till vårt tidigare remissvar i ärendet, där vi framförde vikten av att regeringskansliet tillsammans med varuägare säkerställer att det finns praktiska förutsättningar att omsätta förändringarna. 

Näringslivets Transportråd vill nu understryka att det är angeläget att det skapas en gemensam standard som alla involverade parter kan använda. Med en gemensam standard minimeras risken för framtida tekniska handelshinder. Det är vidare angeläget att regelverket, dvs standarden, är överensstämmande mellan inrikes och utrikestransporter, annars kommer detta skapa ett administrativt hinder om alla involverade parter ska hitta sin egen lösning.

Remissen i sin helhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *