Näringslivets Transportråd

Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)

Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)
Skriv ut

Näringslivets Transportråd avstyrker Europeiska kommissionens förslag till förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7). Näringslivets Transportråd menar att kommissionens förslag skulle innebära att lastbilstillverkare behöver omfördela betydande tekniska och ekonomiska resurser från utvecklingen av batteri- och bränslecellselektriska fordon tillbaka till förbränningsmotorn. De föreslagna reglerna riskerar följaktligen att fördröja utvecklingen av nollutsläppsfordon och omställningen av vägtrafiken. En sådan fördröjning av utrullningen av ellastbilar skulle också vara ofördelaktigt ur kostnadssynpunkt för godstransporter. Näringslivets Transportråd befarar att det sammantaget försvårar och fördyrar för transportköpare att ställa om sina vägtransporter. Näringslivets Transportråd anser att fokus istället bör vara på åtgärder som påskyndar förnyelsen av fordonsflottan och investeringar i nollutsläppsfordon, vilket kommer att ha en positiv inverkan på luftkvaliteten samtidigt som koldioxidutsläppen också minskar.

Näringslivets Transportråd välkomnar förslagen till nya krav som istället riktas på minskade partikelutsläpp från bromsar och däck samt på batteriers hållbarhet.

Näringslivets Transportråd framhåller vidare att de olika regelverken som är under utveckling bör harmonisera med varandra och verka i samma riktning, för att omställningen av EU:s tunga vägtransporter ska vara framgångsrik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *