Näringslivets Transportråd

Godskorridorer mellan Sverige och Tyskland

Godskorridorer mellan Sverige och Tyskland
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har i en skrivelse till Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm betonat vikten av att säkerställa en samordnad dimensionering för effektiva järnvägstransporter vid nyinvesteringar i godskorridoren mellan Sverige och Tyskland. I skrivelsen föreslår Näringslivets Transportråd att Trafikverket tar på sig ledarrollen för att skapa en framtidssäkrad och samordnad dimensionering av spårförbindelserna på vardera sidan om Fehmarn Bält. Denna förbindelse kan efter sitt öppnande 2021 reducera konkurrensnackdelar som Sverige har genom sin geografiska placering i norra Europa om förbindelsen byggs till dimensioner som möjliggör effektiva järnvägstransporter.

I skrivelsen föreslås att Trafikverket kartlägger beslutsprocesserna i Tyskland och Danmark kring dessa järnvägsinvesteringar med syfte att ge olika aktörer som den svenska regeringen, svensk industri och handel, transportföretag och andra intressenter förutsättningar att medverka till bästa möjliga transportlösningar för framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *