Näringslivets Transportråd

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har i likhet med andra aktörer pekat på att nyttan av väl fungerande godstransporter inte kommer fram i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna. Näringslivets Transportråd har därför i samarbete med Skogsindustrierna lämnat ett uppdrag till Väg- och Transportforskningsinstitutet VTI att utarbeta en diskussions-PM som beskriver de problem som finns med samhällsekonomiska kalkyler för godstransportprojekt och att nyttan av tillförlitliga godstransporter inte kommer fram i kalkylmodellerna.
Studien visar att dagens tillämpning av samhällsekonomiska kalkyler uppvisar brister gällande godstransporter. Dagens sätt att genomföra samhällsekonomiska kalkyler på godstransportområdet görs inte på ett heltäckande och transparent sätt. Problemet består i att alla relevanta nyttor för näringslivet relaterade till tidsvinster och förbättrad tillförlitlighet eller andra kostnadsbesparingar inte inkluderas på ett adekvat sätt i kalkylerna.
Näringslivets Transportråd har tidigare bl.a i en skrivelse till Trafikverket formulerat ett antal viktiga punkter som inte ingår i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna för godstransporter. Skrivelsen från Näringslivets Transportråd återfinns som en bilaga i VTIs studie.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *