Näringslivets Transportråd

Gör 2010-talet till infrastrukturens årtionde

Gör 2010-talet till infrastrukturens årtionde
Skriv ut

Det är positivt att regeringen i budgetpropositionen föreslår närtidssatsningar under 2009 och 2010 för att kunna påbörja angelägna väg- och järnvägsprojekt, bland annat flera projekt som tidigare fått skjutas på framtiden på grund av resursbrist. Det lägger grunden till att även långsiktigt öka ambitionsnivån.

För effektiva transporter behöver investeringar i infrastruktur och underhåll göras systematiskt, flerårigt och långsiktigt. Hela 2010-talet bör i den kommande långsiktiga infrastrukturpropositionen göras till infrastrukturens årtionde. Det handlar om det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som nation i en alltmer globaliserad ekonomi.

Investeringar i infrastruktur är och förblir enligt Näringslivets Transportråd i huvudsak en statlig angelägenhet. Att svara för merparten av investeringar och underhåll av infrastruktur tillhör statens kärnverksamheter. Transportinfrastruktur är i grunden en nationell tillgång. Finansiell samverkan med andra aktörer kan endast bli ett komplement till att staten har det yttersta ansvaret för underhållet och utbyggnaden av infrastrukturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *