Näringslivets Transportråd

Gör 2010-talet till infrastrukturens årtionde

Gör 2010-talet till infrastrukturens årtionde
Skriv ut

Gör hela 2010-talet till infrastrukturens årtionde – Kommentar från Näringslivets Transportråd

Det är positivt att regeringen föreslår en förstärkning av insatserna för underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder av järnvägen inför kommande vinter med ytterligare 800 miljoner kr. Transportrådet välkomnar att regeringen är lyhörd för att åtgärda de brister som finns i underhållet av järnvägen. 

För svenskt näringslivs konkurrenskraft behövs en effektiv transportinfrastruktur och att investeringar i infrastruktur och underhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt. Hela 2010-talet bör göras till infrastrukturens årtionde. Det handlar om det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som nation i en alltmer globaliserad ekonomi.

Trafikverket har nyligen publicerat en rapport som pekar på att det krävs omfattande åtgärder för att klara en ökad tågtrafik och hålla jämna steg med förslitningen. Behovet av långsiktigt underhåll är stort. Många järnvägar är mycket hårt utnyttjade, kapaciteten räcker på många håll inte till. Kombinationen ökad trafik och åldrande anläggning ger störningar och situationen riskerar att förvärras ytterligare. Enligt Trafikverkets utredning behövs under de närmaste fem åren reinvesteringar om 25–30 miljarder kronor för att beta av skulden av uppdämda behov och hålla jämna steg med åldrandet och förslitningen. Härtill kommer behov av långsiktigt ökade resurser för förnyelse av järnvägsnätet för att möta efterfrågan på ökad kapacitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *