Näringslivets Transportråd

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria “Höjda och miljödifferentierade vägavgifter”.

Näringslivets Transportråd tillstyrker den föreslagna differentieringen av vägavgifterna och föreslår att regeringen tar ett samlat grepp på skatter och avgifter på transporter. 

Näringslivets Transportråd föreslår att regeringen innan en proposition om ratificering av protokollet förläggs Riksdagen genomför en analys den föreslagna vägskattehöjningen ställt i relation till tidigare beslutade och föreslagna skatter och avgifter på transporter. 

Näringslivets Transportråd har i en rad olika sammanhang föreslagit regeringen att ta ett samlat grepp på skatter och avgifter på transporter och tillsätta en allsidigt sammansatt utredning. Den av oss föreslagna utredningen bör ta ett samlat grepp på framtidens skatter och avgifter och i det sammanhanget särskilt beakta hur skatter och avgifter på vägtransporter adderar till tidigare kostnadsökningar.

Näringslivets Transportråd noterar även att det inom olika EU-organ för närvarande pågår översyner inom transportområdet. Näringslivets Transportråd föreslår därför att regeringen i avvaktan på resultatet av förhandlingarna om EUs mobilitetspaket och den pågående översynen av Eurovinjettdirektivet väntar med att lägga fram en proposition till Riksdagen om ratificering av protokollet om höjda och miljödifferentierade vägavgifter då resultatet av översynen kan bli att grunden för en miljödifferentiering kan komma att förändras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *