Näringslivets Transportråd

IMO-reglerna om svavel

IMO-reglerna om svavel
Skriv ut

Skrivelse till EU-kommissionen om revideringen av svaveldirektivet och IMO-reglerna‏

Näringslivets Transportråd har tillsammans med flera europeiska och nordiska näringslivsorganisationer bl. a European Shippers´ Council, Businesseurope samt från Sverige: Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, SveMin och Sveriges Redareförening skrivit till EU-kommissionen och begärt förändringar av svaveldirektivet och IMO-reglerna.
Det samlade näringslivet är allvarligt oroade över de ökade kostnader som det föreslagna svaveldirektivet kommer att medföra vid ett alltför snabbt genomförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *