Näringslivets Transportråd

transportpng

Industrins beroende av järnvägen – fem röster om godset

Industrins beroende av järnvägen – fem röster om godset
Skriv ut

Svenskt Näringsliv har publicerat en rapport om “Industrins beroende av järnvägen – fem röster om godset”. I rapporten visas hur störningar på grund av eftersatt underhåll av infrastrukturen påverkar exportföretag som är beroende av ett väl fungerande järnvägssystem. I rapporten ges godset ett ansikte i form av berättelser från fem industriföretag: ABB, LKAB, StoraEnso, SSAB och Volvo. Samtliga medlemmar i Näringslivets Transportråd.

Rapporten har utarbetats av Svenskt Näringsliv och konsultföretaget WSP. Näringslivets Transportråd, TransportGruppen, Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin har ingått i en referensgrupp vid framtagandet av rapporten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *