Näringslivets Transportråd

transportpng

Infrastruktur

Infrastruktur
Skriv ut

Näringslivets Transportråd och TransportGruppen har i en gemensam skrivelse till Trafikverket lämnt sina synpunkter på prioriteringar inför Trafikverkets infrastrukturplan 2014-2025. Skrivelsen är en uppföljning av organisationernas tidigare gemensamma remissyttrande över Trafikverkets Kapacitetsutredning.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *