Näringslivets Transportråd

Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – behovet av en uthållig strategi

Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – behovet av en uthållig strategi
Skriv ut

En färsk rapport tar upp “Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – behovet av uthållig strategi”. Rapporten har utarbetats av konsultföretaget WSP på uppdrag av en rad näringslivsorganisationer bl.a Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Svensk Handel, Teknikföretagen, Transportgruppen med flera. Näringslivets Transportråd, Skogsindustrierna och Svensk Handel m.fl. har ingått i en referensgrupp vid framtagandet av rapporten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *