Näringslivets Transportråd

transportpng

Infrastrukturpropositionen och förslag till tillkännagivanden

Infrastrukturpropositionen och förslag till tillkännagivanden
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har skickat ett brev till samtliga gruppledare i riksdagens trafikutskott, där vi föreslår att riksdagen riktar tillkännagivanden (uppmaningar) till regeringen kopplat till infrastrukturpropositionen.

De tillkännagivanden som föreslås i brevet är:

  • Regeringen bör i sitt uppdrag till Trafikverket, om en ny nationell plan för perioden 2022–2033, särskilt ange att finansieringen av nya isbrytare ska ske inom ramen för den nationella planen. Det gäller även driften av isbrytare.
     
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med en proposition om en finansierad långsiktig underhållsplan, för både väg och järnväg, inklusive ett tydligt angivet årtal när det eftersläpande underhållet ska vara i princip eliminerat, förslagsvis inom 20 år.

Två andra förslag kopplade till underhåll finns också att läsa om i brevet liksom mer om bakgrund och förklaringar.

Riksdagsledamöterna har till den 5 maj på sig att lämna in motioner inför behandlingen av infrastrukturpropositionen den 21 juni.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD