Näringslivets Transportråd

Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet
Skriv ut

Till Trafikverket
Utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet.

Niiringslivets Transportåd har lämnat ett yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet.

Rådet väljer att i yttrandet principiellt kommentera de kalkylmodeller som det hänvisas till i utredningens analys och överväganden och som inte på
ett rättvisande sätt avspeglar samhällsnyttan av väl fungerande godstransporter. I själva sakfrågan om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet och betydelse för befintliga och potentiella godsflöden hänvisar Niiringslivets Transportråd till innehållet i remissyttranden över utredningen som kan komma att lämnas av organisationens huvudmän och medlemsföretag.

Transportrådet anser allmänt att de samhällsekonomiska kalkylmodellerna systematiskt  underväderar godset och konstaterar att angelägna godsprojekt i tidigare infrastrukturplaner inte prioriterats då den samhällsekonomiska nyttan inte befunnits tillräckligt hög.

Yttrandet i sin helhet kan laddas ned från denna sida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *