Näringslivets Transportråd

Intelligenta transportsystem, ITS

Intelligenta transportsystem, ITS
Skriv ut

Till Näringsdepartementet

Näringslivets Transportråd har fått Förslag till Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS på remiss och lämnar bifogat remissyttrande till Näringsdepartementet.   

Näringslivets Transportråd  understryker vikten av en nära samverkan mellan olika aktörer inom Sverige såsom Forum för Innovation inom transportsektorn, Closer, olika forsknings- och innovationscentra, myndigheter, transportköpare och transportföretag för att samordnat driva ITS-frågor och projekt i internationella sammanhang. Förbättrad transparens i godsflöden anges i remissyttrandet som ett viktigt användningsområde av ITS och att resultatspridningen behöver förbättras radikalt.  Resultat från forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom ITS måste få ökad spridning och tillämpning. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *