Näringslivets Transportråd

Jenni Ranhagen ny ledamot i nationella godstransportrådet

Jenni Ranhagen ny ledamot i nationella godstransportrådet
Skriv ut

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utsett Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd, till en av ledamöterna i Nationella godstransportrådet. Rådet leds av infrastrukturministern och består av 17 ledamöter samt ordförande.

– Jag vill stärka transportköparnas röst i Nationella godstransportrådet och ser framemot att driva på arbetet med bland annat godstransportstrategin tillsammans med de andra ledamöterna, säger Jenni Ranhagen.

Nationella Godstransportrådets arbete ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Rådet är ett rådgivande organ till regeringen och ska bland annat verka för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter samt för genomförandet av den nationella godstransportstrategin som regeringen beslutade om 2018. Uppdraget pågår till 30 augusti 2022.

– Transportköpare har en central roll om Sverige ska klara klimatomställningen och samtidigt förbättra konkurrenskraften för svenska företag. I rådet vill jag tillsammans med andra aktörer bidra till att hitta lösningar som utvecklar transportsektorn i rätt riktning, säger Jenni Ranhagen.

Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna och ledamot i Näringslivets Transportråds styrelse, har varit ledamot i rådet sedan starten 2018.

Mer information kan fås av vd Jenni Ranhagen jenni.ranhagen@transportrad.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *