Näringslivets Transportråd

transportpng

Kombinerade transporter

Kombinerade transporter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat preliminära synpunkter till Näringsdepartementet angående Europeiska unionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet (N2017/06817/MRT)

NTR är i huvudsak positiv till förslagen men vill betona att synpunkterna ännu är preliminära.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *