Näringslivets Transportråd

Kombinerade transporter

Kombinerade transporter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har på remiss från Näringsdepartementet fått Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet och lämnar remissyttrande i bifogad fil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *