Näringslivets Transportråd

Kommentar om järnvägens organisation

Kommentar om järnvägens organisation
Skriv ut

Kommentar till slutbetänkandet från Utredningen om Järnvägens organisation
 

Näringslivets Transportråd välkomnar att utredningen om Järnvägens organisation idag har lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen lämnar ett stort antal förslag men i betänkandet saknas en bred genomlysning av viktiga frågor för godstrafiken på järnväg. Därför har Karolina Boholm som ingått som expert i utredningen lämnat ett särskilt yttrande där hon tar upp ett antal frågor som är viktiga för godstrafiken. Se bifogad fil. Karolina Boholm är ledamot av Näringslivets Transportråds styrelse och transportdirektör på Skogsindustrierna. 
Punkter som tas upp i Karolina Boholms särskilda yttrande är:

* Nationellt perspektiv bör gälla för järnvägen 

* Godstrafik betyder arbetstillfällen 

* Sverige – ett handelsberoende land i Europas utkant

* Godstrafiken undervärderas systematiskt i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna 

* Regeringen bör omgående ge uppdrag om förbättrad statistik 

* Kapacitetstilldelningen bör ses över – effektiviseringsvinster utan ny infrastruktur! 

* Järnvägen bör inte vara regionaliserad i Trafikverkets organisation

* Green Cargos framtida ägare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *