Näringslivets Transportråd

Kommentar till regeringens budgetproposition för 2010

Kommentar till regeringens budgetproposition för 2010
Skriv ut

Kommentar till regeringens budgetproposition för 2010
Det är positivt att regeringen i budgetpropositionen föreslår en tidigareläggning av infrastruktursatsningar under åren 2009–2011 med cirka 1,5 miljarder kr för att kunna påskynda angelägna väg- och järnvägsprojekt. Beloppet ingår i den av regering och riksdag tidigare beslutade totalramen på 417 miljarder kr till infrastruktur under de kommande 12 åren 2010-2021. Förslaget innebär en omfördelning under planperioden med en tidigareläggning, vilket är bra. Dock behövs även en höjning av den totala anslagsnivån för att tillgodose näringslivets behov av transporter.

Investeringar i infrastruktur är och förblir enligt Näringslivets Transportråd i huvudsak en statlig angelägenhet. Att svara för merparten av investeringar och underhåll av infrastruktur som viktiga godsstråk och noder i det svenska transportsystemet tillhör statens kärnverksamheter. Transportinfrastruktur är i grunden en nationell tillgång. Medfinansiering från andra aktörer kan endast vara ett komplement till att staten har det yttersta ansvaret för underhållet och utbyggnaden av infrastrukturen, godsstråken och noderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *