Näringslivets Transportråd

transportpng

Organisationens ledning

Föreningen leds av en styrelse. Det dagliga arbetet i föreningen och kansliet sköts av en vd.

Jenni Ranhagen VD
Ted Lundström Ordförande Ovako
Helena Blom Vice ordförande Axfood
Karl-Johan Runnberg Vice ordförande AB Volvo
Magnus Svensson Vice ordförande SCA Sourcing & Logistics
Karin Aase Ledamot Teknikföretagen
Fredrik Bergsten Wrede Ledamot Nothvolt
Karolina Boholm Ledamot Skogsindustrierna
Henrik Ekelund Ledamot Svensk Handel
Mats Erkén Ledamot ScandFibre Logistics
Jessica Lundh Ledamot Volvo Cars
Magnus Ragneberg Ledamot LKAB
Martin Valdemarsson Ledamot Spendrups