Näringslivets Transportråd

Ledning och styrelse

Organisationens styrelse och ledning

Föreningen leds av en styrelse. Det dagliga arbetet i föreningen och kansliet sköts av Jenni Ranhagen.

Jenni Ranhagen Verksamhetsansvarig
Ted Lundström Ordförande Ovako
Helena Blom Vice ordförande Axfood
Karolina Boholm Vice ordförande AB Volvo
Magnus Svensson Vice ordförande SCA Sourcing & Logistics
Karin Aase Ledamot Teknikföretagen
Åsa Coenraads Ledamot Svensk Handel
Mats Erkén Ledamot ScandFibre Logistics
Anna-Karin Larsdotter Ledamot Hitachi Energy
Magnus Ragneberg Ledamot LKAB
Elin Swedlund Ledamot Skogsindustrierna
Eric Wärnhem Ledamot Arla