Näringslivets Transportråd

Våra medlemmar

Näringslivets Transportråd är en branschorganisation för transportköpare. Medlemmar är cirka 40 industri- och handelsföretag samt deras branschorganisationer i Sverige. Organisationens huvudmän är Skogsindustrierna, Svensk Handel och Teknikföretagen.

Huvudorganisationer

Organisationsmedlemmar

Företagsmedlemmar

Kansli

Jenni Ranhagen

jenni.ranhagen@transportrad.se
070 291 95 91