Näringslivets Transportråd

Miljökompensera järnvägsföretag

Miljökompensera järnvägsföretag
Skriv ut

Till Trafikverket

Näringslivets Transportråd anser att det är ett uttryck för en motsägelsefull transportpolitik då höjningarna av banavgifterna kommer att fortsätta samtidigt som regeringen i budgetpropositionen aviserar en viss kompensation till järnvägsföretagen för icke-internaliserade kostnader för godstransporter på järnväg visavi andra transportslag på preliminärt 75 miljoner kr per år 2016–2019. Detta är dock en låg kompensationsnivå jämfört med redan genomförda banavgiftshöjningar. I Trafikverkets remissunderlag ges internationella exempel på kompensationssystem för godstransporter på järnväg i England, Danmark, Italien och Österrike. Varaktigheten av även dessa system är tidsbegränsade, dock är flera på en avsevärt högre nivå än det av regeringen i budgetpropositionen föreslagna anslaget på preliminärt 75 miljoner kr per år 2016–2019. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *