Näringslivets Transportråd

Näringslivet oroar sig för höjda banavgifter

Näringslivet oroar sig för höjda banavgifter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har skickat en skrivelse till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om omfördelningen av banavgifter från persontrafik till godstrafik på järnväg som föreslås i Trafikverkets underlag till samrådet av Järnvägsnätsbeskrivningen 2025 (JNB25). Omfördelningen innebär en kraftig ökning av avgifterna för godstrafik om 330 miljoner kronor från år 2025 samtidigt som avgifterna för persontrafik minskar med 250 miljoner kronor.

Höjningen av banavgifter för godstrafik går mot ambitionen i regeringsförklaringen (12 september 2023) om att utveckla järnvägen med fokus på godstrafik. Omfördelningen är därför svår för NTR att förstå och kommer att påverka konkurrenskraften för företag inom framför allt industrin negativt.

Bakgrunden till utvecklingen av banavgifter är Transportstyrelsens föreläggande som riktades mot Trafikverket i februari 2022. Transportstyrelsen refererar till EU-lagstiftning och utredningar från 2018 avseende internalisering av kostnader. I och med Transportstyrelsens föreläggande anser Trafikverket att de är tvungna att agera såvida inte regeringen säger något annat trots de förutsedda negativa effekterna för godstrafiken på järnvägen.

NTR menar att regeringen kan och bör vidta åtgärder för att mildra de negativa effekterna för godstrafiken på järnväg och i slutändan konkurrenskraften för industrin i Sverige.

Läs skrivelsen i sin helhet i den bifogade filen.