Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråd är positiva till ökade underhållsinsatser

Näringslivets Transportråd är positiva till ökade underhållsinsatser
Skriv ut

Näringslivets Transportråd är positiva till ökade underhållsinsatser för järnväg och väg

Det är positivt att regeringen tillsammans med samarbetspartierna C och L nu beslutat om en extra förstärkning av insatserna för väg- och järnvägsunderhåll med omkring en miljard kronor för 2020. Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen tar tillfället i akt och utökar underhållsinsatserna för att åtgärda de brister som finns i landinfrastrukturen. Näringslivets Transportråd utgår från att anslaget för underhåll av vägar och järnvägar i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar bärigheten, tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i betydelsefulla godsstråk och sträckor för näringslivets transporter där problemen är som störst.

Näringslivets Transportråd vill i detta sammanhang lyfta fram och påminna om vikten av systematiska och långsiktiga underhållsinsatser för att säkerställa en ökad tillförlitlighet och eliminera eftersläpande underhåll. En satsning på underhåll och bärighetshöjande åtgärder är särskilt angelägen på vägar i landsbygd med betydelse för näringslivets transporter, eftersom många av dessa vägar enligt den nuvarande nationella planen riskerar att vara i än sämre skick i slutet av planperioden 2018-2029. På järnvägssidan har Näringslivets Transportråd återkommande efterfrågat en finansierad, minst 20-årig underhållsplan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *