Näringslivets Transportråd

transportpng

Näringslivets uppmaningar med anledning av Statskontorets utredning

Näringslivets uppmaningar med anledning av Statskontorets utredning
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har tillsammans med sjöfartens aktörer skickat en skrivelse till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering. Bakgrunden är den utredning som Statskontoret redovisade i februari 2023.

Näringslivets uppmaningar med anledning av Statskontorets utredning är:

  • Det behövs ett besked och en plan kring förnyelsen av hela isbrytarflottan. I denna del är det rimligt att staten utöver det uttalade ansvaret för infrastrukturen i form av fartyg även tar ett ekonomiskt ansvar för driften i likhet med vad som gäller för snöröjningen till lands.
  • Från näringslivets sida anser vi att det är ytterst angeläget att regeringen går vidare med de förslag som Statskontoret lämnat i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för den verksamhet som Sjöfartsverket bedriver.
  • Inom ramen för ett sådant arbete måste dessutom anslagsnivåerna ses över i enlighet med vad Sjöfartsverket under flera år påtalat. Ökad anslagsfinansiering skulle minska kostnadsbördan och därmed stärka konkurrenskraften för varuägare inom industrin och handeln i Sverige, vilka betalar dessa avgifter.

Läs skrivelsen i sin helhet i den bifogade filen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *