Näringslivets Transportråd

Näringslivets uppmaningar med anledning av Statskontorets utredning

Näringslivets uppmaningar med anledning av Statskontorets utredning
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har tillsammans med sjöfartens aktörer skickat en skrivelse till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering. Bakgrunden är den utredning som Statskontoret redovisade i februari 2023.

Näringslivets uppmaningar med anledning av Statskontorets utredning är:

  • Det behövs ett besked och en plan kring förnyelsen av hela isbrytarflottan. I denna del är det rimligt att staten utöver det uttalade ansvaret för infrastrukturen i form av fartyg även tar ett ekonomiskt ansvar för driften i likhet med vad som gäller för snöröjningen till lands.
  • Från näringslivets sida anser vi att det är ytterst angeläget att regeringen går vidare med de förslag som Statskontoret lämnat i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för den verksamhet som Sjöfartsverket bedriver.
  • Inom ramen för ett sådant arbete måste dessutom anslagsnivåerna ses över i enlighet med vad Sjöfartsverket under flera år påtalat. Ökad anslagsfinansiering skulle minska kostnadsbördan och därmed stärka konkurrenskraften för varuägare inom industrin och handeln i Sverige, vilka betalar dessa avgifter.

Läs skrivelsen i sin helhet i den bifogade filen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *