Näringslivets Transportråd

Nordisk transportplan

Nordisk transportplan
Skriv ut

NORDISK TRANSPORTPLAN

Ett gemensamt brev har skickats från Näringslivets Transportråd, Dansk Industri och Näringslivets Huvudorganisation i Norge till infrastruktur- och transportministrarna i våra tre länder om att en gemensamt skandinavisk transportplan bör utarbetas. De transportplaner som nu föreligger i Sverige, Norge och Danmark slutar vid nationsgränserna. 

Syftet med det gemensamma brevet från näringslivet att skapa förutsättningar för ökad nordisk konkurrenskraft och att genom effektiva transporter skapa bättre förutsättningar för att uppnå beslutade miljö- och klimatmål. I brevet föreslås bl.a. en samplanering av gemensamma korridorprojekt, administrativa harmoniseringar av regler för gränsöverskridande transporter, gemensamma standardkrav vid järnvägsutbyggnader i korridorer och åtgärder för att öka transportsystemens redundans för minskad sårbarhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *