Näringslivets Transportråd

Ny kanslichef för Näringslivets Transportråd

Ny kanslichef för Näringslivets Transportråd
Skriv ut

Ny kanslichef för Näringslivets Transportråd

Flera infrastruktur-, transport- och logistikfrågor står inför ett avgörande under 2008. Näringslivets Transportråd förstärker sin organisation för en ökad aktivitet under det nya året.

Till ny kanslichef har utsetts Guy Ehrling som efterträder Lars Hallsten. Lars kommer under en övergångstid att stå till Transportrådets förfogande. Guy Ehrling arbetar sedan drygt 10 år som konsult i transport- och logistikfrågor och var under början och mitten av 90-talet vd för Rail Forum Sweden. Guy kommer vid sidan av uppdraget för Transportrådet även fortsättningsvis att arbeta som konsult i egen verksamhet.

Medlemmar i Näringslivets Transportråd är ett 30-tal svenska industri- och handelsföretag som t.ex. AB Volvo, Arla Foods, AstraZeneca, Coop, Electrolux, Ericsson, ICA, IKEA, SCA, SKF, SSAB och StoraEnso. I Transportrådets verksamhet deltar ansvariga personer för logistik/transporter från de olika medlemsföretagen och de tre branschorganisationerna Skogsindustrierna, Teknikföretagen och Svensk Handel, vilka ursprungligen bildade Transportrådet.

Näringslivets Transportråd vill genom ett aktivt agerande verka för ökade investeringar och uppnå en struktur för transporter och infrastruktur som är bra för svenskt näringsliv och stärker dess konkurrenskraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *