Näringslivets Transportråd

Ny styrelse för Näringslivets Transportråd

Ny styrelse för Näringslivets Transportråd
Skriv ut

Ny styrelse för Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråd höll på onsdagen sitt årsmöte. Till ny ordförande valdes Stig Wiklund, Stora Enso som tidigare varit en av styrelsens vice ordföranden. Till ny vice ordförande valdes Stefan Bodelind, Akzo Nobel.

I den nya styrelsen ingår företrädare för industri- och handelsföretag och de tre branschorganisationer som ursprungligen bildade Transportrådet. I styrelsen ingår:

Ordförande: Stig Wiklund, logistikdirektör, Stora Enso Logistics
Vice ordförande: Stefan Bodelind, globalt ansvarig för Akzo Nobels inköp och transporter.
Vice ordförande: Klas Ekman, globalt ansvarig för IKEA koncernens transporter.
Vice ordförande: Rune Landin, transportpolitisk talesman för Volvokoncernen.

Övriga styrelseledamöter: Maria Sandqvist, ansvarig för miljö- och energifrågor,Teknikföretagen.
Bo Svensson, senior advisor, Svensk Handel.
Staffan Thonfors, transportdirektör, Skogsindustrierna.

Medlemmar i Näringslivets Transportråd är ett 30-tal svenska industri- och handelsföretag som t.ex. AB Volvo, Akzo Nobel, Arla Foods, AstraZeneca, Coop, Electrolux, Ericsson, ICA, IKEA, SCA, SKF, SSAB och Stora Enso. I Transportrådets verksamhet deltar ansvariga personer för logistik/transporter från de olika medlemsföretagen och de tre branschorganisationerna Skogsindustrierna, Teknikföretagen och Svensk Handel, vilka ursprungligen bildade Transportrådet.

Näringslivets Transportråd vill genom ett aktivt agerande verka för ökade investeringar och uppnå en struktur för transporter och infrastruktur som är bra för svenskt näringsliv och stärker dess konkurrenskraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *