Näringslivets Transportråd

Ny styrelse för Näringslivets Transportråd

Ny styrelse för Näringslivets Transportråd
Skriv ut

Northvolt, Axfood, och Ovako är några av de företag som numera sitter i styrelsen för transportköparnas intresseorganisation Näringslivets Transportråd efter det att antalet ledamöter utökats. Det blev klart på föreningens årsmöte då också Jenny Larsson, Sverige vd för Hitachi ABB Power Grids, omvaldes som ordförande.

Näringslivets Transportråd har numera en större styrelse än tidigare med fem nya styrelseledamöter. En stadgeändring har gjort det möjligt att utöka styrelsen från sju till elva personer. Sammanlagt ingår det i styrelsen åtta företrädare för industri- och handelsföretag och tre företrädare för branschorganisationer.  

– Bredden på medlemsföretag syns tydligare med en större styrelse och därför är jag väldigt glad att stämman stöttade detta och beslutade om att ändra stadgarna, säger Jenni Ranhagen vd för Näringslivets Transportråd.

Axfood, Northvolt, ScanFibre Logistics, Ovako och LKAB är företag som numera är representerade i styrelsen. De nyvalda ledamöterna är Helena Blom från Axfood/Dagab som valdes till vice ordförande, Fredrik Bergsten Wrede, Northvolt, Mats Erkén, ScandFibre Logistics, Ted Lundström, Ovako och Magnus Ragneberg, LKAB.

Beslutet togs på föreningens stämma den 26 april 2021. I samband med stämman hölls också ett öppet vårmöte med tema Infrastrukturpropositionen. I programmet deltog Infrastrukturminister Tomas Eneroth och trafikpolitiska talespersoner från Trafikutskottet i Riksdagen. Hela det öppna årsmötet går att se i efterhand på Youtube: https://youtu.be/U6HEdiXkVWs

Den ideella föreningen ”Näringslivets Transportråd – för transportköpare”, är en sammanslutning av kommersiella varuägande transportköpare i Sverige. Föreningens ändamål är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen inom området transporter och infrastruktur. 

Näringslivets Transportråds styrelse består 2021 av följande personer:

Ordförande är Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige. Till vice ordförandena valdes: Helena Blom, transportchef på Axfood/Dagab; Karl-Johan Runnberg, director public affairs på AB Volvo; och Magnus Svensson, direktör för inköp och logistik på SCA. Till ledamöter valdes: Fredrik Bergsten Wrede, logistics purchasing manager på Northvolt; Mats Erkén, vd för ScandFibre Logistics; Ted Lundström, globalt ansvarig för Ovakos logistik; och Magnus Ragneberg, chef för strategisk planering på LKAB. Ledamöter från de tre branschorganisationer som ursprungligen bildade Näringslivets Transportråd är Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna; Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel; och Emilia Käck, ansvarig för energi och transporter på Teknikföretagen.

Mer information kan fås av vd Jenni Ranhagen jenni.ranhagen@transportrad.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *